Header
Header
Header
Header

Incompany pensioenworkshop

Pensioen is een actueel onderwerp en levert veel vragen op. Vragen over de pensioenregeling binnen het bedrijf, over de AOW en welke invloed dit alles heeft op het totale bestedingsplaatje na pensionering.

Deze onduidelijkheid kan leiden tot onrust op de werkvloer. Vindt u het belangrijk dat medewerkers meer inzicht krijgen in de pensioenregeling en wat ze zelf kunnen doen om straks een goed pensioen te hebben?

Boek dan een informatieve workshop voor uw medewerkers, waarbij de ingewikkelde pensioenmaterie in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. De workshop is geschikt voor werknemers van alle leeftijden en werkzaam in alle functies. De inhoud wordt afgestemd op de pensioenregeling binnen het bedrijf en laat tevens zien hoe je grip houdt op je eigen pensioeninkomen. De workshop duurt 1,5 uur.

Individuele afspraken zijn ook mogelijk.

Neem contact op voor meer informatie, de eerstvolgende datum of om je aan te melden.

De workshop werd eerder georganiseerd in samenwerking met Wijzer in Geldzaken, zie www.wijzeringeldzaken.nl, en was onderdeel van de Wijzer in Geldzaken Parade, een geldtentoonstelling die langs verschillende bibliotheken in Nederland reisde.