Header
Header
Header
Header

Pensioenadvies / inzicht in je pensioen

Bij een pensioenadvies komt meer kijken dan een blik op het pensioenoverzicht. Misschien wil je eerder stoppen met werken en wil je weten of dat mogelijk is en wat de gevolgen zijn. Of wil je weten welk kapitaal je nodig hebt voor een bepaald (aanvullend) pensioeninkomen.

Daarbij gaat het niet alleen over de hoogte van je inkomen, maar ook om de uitgaven die je daarvan moet doen. Ik help om inzicht te krijgen in de kosten die je hebt als je met pensioen bent, zodat je zelf kunt bepalen of je een ‘goed’ pensioen hebt en of dit voldoende is om de dingen die je belangrijk vindt te kunnen betalen. Ik baseer mijn advies op bruto bedragen, maar waar mogelijk ook op wat je daarvan netto overhoudt.

Vervolgens laat ik zien welke mogelijkheden er zijn om het pensioen aan te vullen, kijk ik wat je op dit gebied al hebt en leg uit hoe je toekomstige inkomsten en uitgaven met elkaar in balans kunt brengen. Dit alles kan soms een relatief eenvoudige berekening zijn, maar leidt ook vaak tot een meer uigebreide financiële planning.